Een volgende editie van het Brechtfestival.
Deze is gepland in het najaar van 2021.

Een maatschappij kritisch festival.
Het festival is uniek. Het is het eerste en tot nu toe enige maatschappijkritische podiumkunsten-festival in Nederland.
Zowel bij de makers als bij het publiek neemt de belangstelling voor maatschappijkritische podiumkunsten toe.
Dit bleek ook bij de Boekenweek 2020. Bij de Boekenweek was het thema ‘Rebellen en dwarsdenkers’ en bestond het logo uit een gebalde vuist.

Het programma.
Omdat er meer landelijke producties in het programma moeten komen, worden er door de organisatie lang van tevoren contacten gelegd met landelijke gezelschappen, met productiehuizen en regisseurs als Daria Bukvic en Saskia Mees.

De naam van het festival.
Er wordt door de organisatie nagedacht over de naamgeving van het festival.
Bertolt Brecht is een goed boegbeeld voor een maatschappijkritisch theaterfestival,
Maar in tegenstelling tot de jaren ’60 spreekt de naam en het werk van Brecht een jong en breed publiek niet aan. Het werk van Brecht is voor dit publiek te zwaar, te politiek, te serieus en te streng.

Het is daarom goed om de naam Roaring Twenties aan het festival te verbinden.
Het festival wil namelijk een barometer van de vernieuwing van het theater en de samenleving in de jaren 2020 zijn.
Het festivalthema blijft strijd en vooruitgang.

De tijd van het jaar
Tot nu toe is gekozen voor het weekend tussen Sinterklaas en Dickensfestival in Deventer. Dit vanwege de aansluiting op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december).
Er wordt voor 2021 gedacht aan oktober (Nationale Maand van de Geschiedenis) of eind november.
 

Het bestuur van de Stichting Met Men en Muis,

Allard van Lenthe, voorzitter

Sjors Buysman, penningmeester/secretaris

Aart Oosthoek, lidVerslag van het Brechtfestival Deventer 5-10 december 2019.
Deventer, 1 januari 2020
Van de Stichting Met Man en Muis.

Samenvatting:
Het Brechtfestival Deventer 2019 was een meerdaagse manifestatie van maatschappijkritische podiumkunsten voor een breed publiek.
Het was ook een Mensenrechten- manifestatie (10 december is de Internationale Dag van de Rechten van de Mens).
De hoofdthema’s waren: klimaatactivisme, identiteitscrisis en vrouwkracht.

Het aantal bezoekers en deelnemers was circa 1500, de gemiddelde zaalbezetting was circa 70 %.
Door de verscheidenheid van de locaties en door de gevarieerdheid van het programma werd een breed publiek bereikt. Een opmerkelijke verbetering vergeleken met 2017 was het bereik van jongvolwassenen en vrouwen.

De organisatie was in handen van de Stichting Met Man en Muis.
De Stichting vormde een organisatie van 10 vrijwilligers, die het programma samenstelden, die de opdracht gaf festivalproducties en die de publiciteit en publiekopvang verzorgden.

De exploitatie was sluitend dankzij subsidies en doeluitkeringen van de gemeente Deventer en van het PB Fonds Overijssel.
De subsidietitels waren: versterking actieve cultuurparticipatie , verbreding cultuurbereik en cultuurtoerisme.

De doelstellingen
De verschillende doelstellingen werden bereikt:

Het festival bood een jaaroverzicht van de meest opmerkelijke maatschappelijk geëngageerde podiumkunsten anno 2019.
Het festival was een impuls voor het maken van festivalproducties over maatschappelijke dilemma’s in de sector amateurkunst en kunsteducatie.
Het festival ontwikkelde de naamsbekendheid van Deventer als evenementenstad.
Het festival stimuleerde nieuwe en up-to-date uitvoeringen van de podiumkunsten  van de theatermaker Bertolt Brecht en van de componisten Kurt Weill en Hanns Eisler.

Het programma
Het programma was minder omvangrijk dan was bedacht
*De geplande festivalproductie De Driestuiversopera van de Werkplaats Deiman & Gerritsen ging niet door. De Werkplaats kreeg de opdracht laat en de docenten hadden bij nader inzien geen tijd. Wel werd er een nieuw script geschreven en werd er met workshops een begin aan de productie gemaakt.
*De Bouwkundeavond met nieuwe producties 2019 van het productiehuis De Nieuwe Oost ging niet door. Daarvoor in de plaats kwam een nieuwe productie van de zangeres Johanneke Ter Stege.
*De Amnesty-lezing ging niet door wegens ziekte van de inleider.
*Het verteltheater over anti-semitisme en anti-racisme in het Etty Hillesum Centrum op de zondag werd afgelast toen bleek dat het Burger Weeshuis op deze dag op 50 plaatsen in de stad het evenement ‘Muziek bij de buren’ ging organiseren.
*Het optreden van de Brechtzangeres Amy Egbers werd vervangen door een lezing van de Stichting Vitamine over imperfectionisme als middel tegen burn-out.

De volgende keer moet tijdig contact worden opgenomen met landelijke productiehuizen en theatermakers en componisten als Daria Bukvic, Peter Drost, Saskia Mees en Dagmar Slagmolen.

Publieke belangstelling.
Het totaal van het aantal bezoekers en deelnemers was circa 1500.
Er werd een brede publiekgroep bereikt.
-Er werden mensen actief bij het festival betrokken, ook jongeren en theaterschoolstudenten(workshops Het Vlier, JTS Theaterschip, singer-songwriters, danscollectief Arnhemse Meisjes, Jael Korze, en het Brecht Trio
 -Het festival werd verbonden aan populaire thema’s zoals  klimaatactivisme, burnout, identiteitscrisis en vrouwkracht.
-Het festival vond plaats op verschillende locaties met aan die locaties verbonden publieksgroepen.

Beneden de verwachting bleef de publieke belangstelling voor de Regenboogmiddag over identiteit en vrouwkracht in de Kleine zaal van de Schouwburg. Het programma was nieuw en maatschappijkritisch, maar het ontbrak aan een publiektrekker.

Een volgende keer moet worden geprobeerd de jongerenorganisatie Vonds (‘Over de Kloof’), OJC Het Burgerweeshuis en het productiehuis De Nieuwe Oost bij het festival te betrekken.

Publiciteit en promotie.
Het publiek werd geworven met
actief verspreide programmaflyers (Huis aan huis en na afloop van theatervoorstellingen),
een website en facebooknotes
websites Deventer culturele instellingen
De Stentor en de regionale huisaanhuisbladen.
nieuwsbrieven conservatoria en theaterscholen, centra voor kunst en cultuur, de Duitse cultuurcentra en Amnesty.
gastlessen op de middelbare school Het Vlier Deventer (Driestuiversopera, Protestsongs).
de medewerking aan RTV-Oost-media, onder meer RTVOost en Kopspijkers.

Financiën
Omdat het programma minder omvangrijk was dan was bedacht waren de programmakosten lager dan begroot. De programmakosten zijn sowieso laag voor een festival van deze omvang, omdat de culturele instellingen veel kosten voor haar rekening neemt.
De entreegelden zijn ook lager. Die zijn sowieso laag, omdat een deel van de entreegelden rechtstreeks naar de optredende groepen gaat.
De maximale subsidies waren ruim voldoende om het verschil tussen de uitgaven en de eigen inkomsten te dekken.
In bijgaand financiële verslag wordt een voorstel gedaan voor een verdeelsleutel voor de te ontvangen subsidies.

Organisatie.
De Stichting Met Man en Muis legde de organisatie in handen van een werkgroep Brechtliefhebbers.
Deze vrijwilligers stelden het programma samen, zorgden voor de contacten met de
groepen, zorgden voor de publiciteit en waren tijdens het festival gastheren en –dames
voor de artiesten en voor het publiek.
Hiermee zijn tenminste 10 personen actief bij de organisatie van het festival betrokken.
*Ralph Kleinbussink
*Ton Grubben,
*Aimee Scheltens,
*Erna Lammers,
*Elske de Jong,
*Jim Peters
*Marjolein Beutener.
*Aat Oosthoek (bestuurslid)
*Maria Karsten.
*Bep Spa
*Allard van Lenthe (bestuurslid).

Stichting met Man en Muis.
De Stichting is een organisatie voor incidentele culturele evenementen en adhoc theaterproducties in het Oosten van het land. Zij heeft geen personeel in vaste dienst en zij beschikt niet over een eigen accommodatie of kantoor.
Bestuursleden: Allard van Lenthe, Sjors Buysman en Aart Oosthoek.
Vestigingsplaats: Zwartsluis.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel: 08081060.
Bankrekening: NL936569182 ten name van Stichting Met Man en Muis, Zwartsluis
Secretariaat: S Buysman, Verlengde Sportlaan 6, 8064 LH, Zwartsluis.
Contactpersoon: A van Lenthe, Grote Poot 10, 7411 KE, Deventer, 06-15091147, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


Hieronder enkele video impressies van het
Brechtfestival 5 - 10 december 2019

 


Het festival.


In een tijd van opleving van het politiek activisme, neemt de belangstelling voor maatschappelijke en politiek geëngageerde podiumkunsten toe. Dat is dit najaar het geval: september jongstleden was er het Democratiseringsfestival in Nijmegen, aanstaande december is er het Brechtfestival in Deventer.

Het Brechtfestival is een manifestatie van de vrijdenkers en dwarsdenkers in de podiumkunsten, die- geheel indachtig Bertolt Brecht - niet alleen de kunsten maar ook de samenleving willen veranderen.

Het is een eindejaar festival, dat aansluit bij de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december. Het thema is een uitspraak van Bertolt Brecht: "De wereld is gemaakt door mensen en kan dus ook worden veranderd door mensen!"


Het programma (zie voor tijden en locaties de website brechtfestivaldeventer.nl):


 • Theatergroep Jan Vos en het Noord Nederlands Toneel met ‘Gas'.
 • Muziektheater De Kift.
 • Singer-songwriters (Jan Terlouw Junior, Roos Blufpand, Merel, Robin Bleeker en De Reiziger) over burn-out en uitputting van de aarde.
 • Dag van het Brechtlied
  • Workshop liederen van de Driestuiversopera door de Werkplaats Deiman en Gerritsen.
  • Hanneke Evink met Vrouwenliederen van Hanns Eisler.
 • Cabaretière Yora Rienstra met ‘Up'.
 • Regenboogmiddag over identiteit en vrouwkracht met oa Danscollectief Arnhemse Meisjes, Ludique, Kiki Vanhautem, Yael Korse en Marjan Berk.
 • Mounier Samuel (‘En toen schiep God Mounier').
 • Mensenrechten lezing over vrouwenrechten in Zuid Soedan.
 • Filosofie-café over maatschappijkritiek.
 • Jeugd Theaterschool Theaterschip over identiteit.
 • Ken Loache - film "Sorry we missed you".

 

Identiteit en vrouwkracht.
Naast politieke thema's heeft het Brechtfestival actuele maatschappelijke thema's als burn-out, man-vrouw transities, ontheemding en identiteitscrises.
Diversiteit is een vitaal element van de democratie, maar brengt ook spanningen met zich mee. Verschil moet er zijn maar we moeten wel samen door één deur.
Hoe hou je je staande in een diverse, multiculturele samenleving? Waar hoor je bij als jongere, als LHBTI-er en als Nederlander met een migratieachtergrond. Kun je jezelf zijn? Moet je niet meer voor jezelf opkomen?

 

Anno 2019 is er zowel in de politieke acties als in de podiumkunsten sprake van een opmars van jonge vrouwen. In het Brechtfestival manifesteert zich dat in de Regenboogmiddag Schouwburg (6 vrouwen),

Amy Egbers en Hanneke Evink, Yora Rienstra, Kiki Vanhautem en Arnhemse Meisjes.

Bertolt Brecht.

Bertolt Brecht (1889-1956) is één van de eerste theatermakers, die zich met politiek bezig hield. Die niet alleen de kunsten, maar ook de samenleving wil veranderen.

Hij begon zijn carrière als protestzanger in kroegen en op markten, was actief betrokken bij de arbeidersbeweging en keerde zich tegen het fascisme en het militarisme.
Brecht is de grondlegger van het Europese Muziektheater. Zijn meest bekende werk (liederen en musicals als De Driestuiversopera) heeft hij samen met de componisten Kurt Weill en Hanns Eisler gemaakt. Met zijn werk inspireert hij tot op de dag van vandaag theatermakers en musici.

 

Organisatie.

Stichting Met Man en Muis organiseert het Brechtfestival nu voor de zevende keer.
Aan het festival werken mee de Deventer Schouwburg, Mimik-Bouwkunde, Het Filmhuis, JTS Het Theaterschip, De Fermerie, Het Vlier en het Etty Hillesum Centrum.

Website: www.brechtfestivaldeventer.nl.

Informatie: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it (06 15091147) en This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it . 06 15091147
2019_stuks.jpg


Mede mogelijk gemaakt door:

strook_logos_2019.png